Eroryhmä


Vuoden 2022 Eroryhmä Keskiviikkona klo: 17:00-19  26.1., 2.2., 16.2., 2.3. ja 16.3.2022

Ilmottautumiset : Tiedustelut/ilmoittautuminen: Terhi Keltanen p. +358 50 501 3150

tai joensuumlltorikatu.eroryhma@gmail.com


 Osallistumismaksu 20,00 € maksetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla (käteinen). Se sisältää pienen iltapalan ja tarvittavat materiaalit. Tiedustelut/ilmoittautuminen: Terhi Keltanen p. +358 50 501 3150

tai joensuumlltorikatu.eroryhma@gmail.com


EROSTA VOI TOIPUA!

Tule käymään läpi eroprosessiasi vertaisryhmän avulla ryhmänvetäjän tukemana. Eroryhmään osallistumisesta saattaa muodostua eroajan selviytymistä ja kasvua tukeva kokemus!


26.01 ALKAVA ERORYHMÄ ON TÄYNNÄ 
EROSTA VOI TOIPUA!

Eroryhmät kokoontuvat Joensuussa viisi kertaa. Osallistua voi Joensuun ulkopuoleltakin. Kokoontumiset sijoitetaan yleensä 1-3 viikon välein. Näin jää aikaa ryhmälle ja sen jäsenille kypsyä prosessissaan, ja saada halutessaan siinä myös palautetta toisilta ryhmäläisiltä.

Pienessä 4-6 hengen ryhmässä on helppo keskustella. Jokainen voi tulla siinä kuulluksi. Parituntisen istunnon aikana ryhmäläiselle jää aikaa oman asiansa esille tuomiseen ja valottamiseen siinä määrin ja sillä tavoin kuin hän itse haluaa. 

Eroryhmä on VERTAISRYHMÄ. Siinä kuulee toisten samanlaisia, erilaisia ja monenlaisia kokemuksia. Ne voivat auttaa löytämään ratkaisuja oman elämän ongelmiin. Ihmiset, jotka ovat kokeneet saman, voivat ymmärtää toisiaan parhaiten. Se on eroryhmän idea. Ryhmäläisiä yhdistää ERO. Sukunimeä, koulutusta, työpaikkaa tai työttömyyttä ei tuoda esille. Ryhmässä toiset tunnetaan vain etunimiltä.

Toimintaperiaatteena eroryhmässä on LUOTTAMUKSELLISUUS: ryhmäläiset eivät kerro eteenpäin, keitä ryhmässä on, ja mitä kukakin on sanonut.

Aivan eron alkuvaiheessa eroryhmää ei suositella. Silloin oma myllerrys voi olla vielä liian voimakasta. Siihen tilanteeseen sopivat paremmin kahdenkeskiset keskustelut esimerkiksi kunnan perheneuvojan tai seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijän kanssa. Mutta kun muutaman kuukauden kuluttua alkaa hahmottua, että ero on todellista ja mieleen alkavat tulla konkreettiset ajatukset jatkamisesta ja selviämisestä, on hyvä vaihe tulla eroryhmään.

ERORYHMÄN TAVOITTEENA ON 

  • käsitellä ja purkaa menneisyyden taakkaa
  • nähdä ja löytää mielekkäitä ja rakentavia tavoitteita elämässä
  • vertaistuen jakaminen ja saaminen
  • itsetuntemuksen lisääntyminen
  • harjoitella vuorovaikutustaitoja ja opetella kuuntelemaan toista
  • yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden vähentäminen
  • itsetunnon kohentaminen

ERORYHMÄN TAVOITTEISIIN PYRITÄÄN SEURAAVIEN TEEMOJEN AVULLA:

Ensimmäisessä istunnossa on aiheena ”Minun eroni”.

Toisella kerralla on aiheena ”Parisuhteeni historia”

Kolmannessa kokoontumisessa kukin nimeää oleellisimmat ”Parisuhteen palikat”, arvot

Neljännellä kerralla käydään läpi ”Tunteet”

Lopuksi ”Suuntaudutaan tulevaisuuteen”.

ERORYHMÄSSÄ ON JOKAISELLA KERRALLA eriteemainen pieni tehtävä, jonka avulla kukin tarkastelee eroansa. Ryhmä ei ole ohjaaja- eikä luentopainotteinen; parisuhteeseen ja eroon liittyvää hyvää materiaalia löytyy sopivasti netistä ja kirjastoista. Eroryhmässä ajankohtaisimmat, koskettavimmat ja tilanteeseen sopivimmat puheenvuorot käytätte te eroryhmäläiset. Kokemusten jakamisessa käytetään henkilökohtaisia minä-viestejä. Kukin etenee omaan tahtiinsa, valitsee mitä ja miten hän puhuu asioistaan ja minkälaisiin ratkaisuihin hän kriisissään päätyy.

Osallistumismaksu 20,00 € maksetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Se sisältää pienen iltapalan ja tarvittavat materiaalit.

PALAUTTEENA osallistujat ovat kertoneet eroryhmästä:

"Täällä ei tarvitse olla yksin eronsa kanssa". "Täällä kohtaa saman kohtalon kokeneita ja havaitsee, että hekin ovat selviytyneet". "Ryhmässä ajatukset kirkastuvat. Oppii uusia reagointitapoja". "Kun paikalla on miehiä ja naisia, oppii tarkastelemaan objektiivisemmin omaa eroaan". "Täällä on lupa puhua erostaan, ystävätkään eivät jaksa siitä kauan kuunnella". ”Ryhmässä huomaa, ettei ole yksin, outo lintu, siellä saa kuulla samoja tuntemuksia”. ”Itsetunto on kohentunut”. ”En varmaan olisi kestänyt eroani, jos en olisi ollut ryhmässä”. ”Painajaisunet ovat vähentyneet”. ”Elän nyt taas tavallista elämää”. ”Oli rikastuttavaa kuulla eri-ikäisten ihmisten ja eripituisten liittojen tarinoita”.

EROSTA VOI TOIPUA! Tule käymään läpi eroprosessiasi vertaisryhmän avulla ryhmänvetäjän tukemana. Eroryhmään osallistumisesta saattaa muodostua eroajan selviytymistä ja kasvua tukeva kokemus!