Uutiset/ajankohtaista 


Nyt on mahdollisuus ilmoittautua Lapset-puheeksi keskuisteluihin.

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. LP -työskentelyssä pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ennaltaehkäistä lapsen ongelmien syntyä. Työskentelyn konkreettinen päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Ilmoittautua voi numeroon 050 505 3768/Heli Kanninen

https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6/lapset-puheeksi-lp-menetelm%C3%A4

Toimistolla myytävänä muutama kirja lisää voi tilata linkistä. https://www.bod.fi/kirjakauppa/mll-joensuun-yhdistyksen-100-vuotishistoria-satu-tanninen-9789528023739