"Työn määränpäänä olkoon, että jok'ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi". 

Edellämainituilla sanoilla kutsui kenraali Mannerheim 1920 kansalaisia mukaan työhön lasten olojen parantamiseksi. Työ aloitettiin vaikeissa oloissa, jopa kurjuudessa uskoen kuitenkin kansalaisten yhteistyöhön valistukseen ja  lisääntyvän tiedon voimaan.

Sitä voimaa tarvitsemme tänäänkin yhä enenevissä määrin. 

 MLL Joensuun yhdistys on perustettu vuonna 1921. Olemme pian satavuotias yhdistys ja työmme jatkuu edelleen lasten, nuorten ja  lapsiperheiden hyväksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton historiaa: https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/historia/

Toimintamme

Järjestämme perhekahvilatoimintaa eri puolilla Joensuuta. 

Teemme yhteistyötä Savon Kinot, elokuvateatteri Tapion kanssa Vauvakinoissa, hoitamalla lapsia elokuvien esitysten aikana.

Esittelemme toimintaamme erilaisissa tapahtumissa.

Järjestämme omia tapahtumia.